Riool/Afvoer inspectie

Inspectie van afvoer en riool

Terugkerende rioolverstopping? Onaangename geur of stankoverlast? Wij geven inzicht in de kwalitatieve toestand van een leidingstelsel. Voor het inspecteren wordt gebruik gemaakt van camera rioolinspecties en leiding plaats detectie.

Bij een riool- of afvoerinspectie brengen we eventuele problemen nauwkeurig in beeld met een speciale kleurencamera. Wij kunnen deze beelden op dvd zetten, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal voor een claim bij de gemeente of de vorige huiseigenaren (verborgen gebreken).

Bij leidingdetectie, kunnen wij, d.m.v. het opvangen van geluid, het probleem in de riolering, tot op de centimeter nauwkeurig traceren, waardoor onnodig graaf en breekwerk, wordt uitgeloten. Hierdoor worden de kosten, en schade, voor de klant beperkt. Dit geluid worden door een speciale sensor uitgezonden. Deze sensor brengen wij in de riolering in, het het geluid van deze sensor, vangen wij met een speciale ontvanger, boven de grond weer op.

Wilt u niet voor verrassingen komen te staan na de aankoop van een bestaande woning? Laat dan vóór de aankoop een een rioolinspectie uitvoeren. Een kapotte riolering of dreigende rioolverstopping hebben we dan snel in beeld en vakkundig opgelost.